Mange vinduer åpne

Systemtipping er et såkalt multidokument program. Det betyr at du kan ha mange systemvinduer oppe av gangen. Det gjør at det blir enkelt å eksperimentere med systemene. Du kan kopiere og lime mellom vinduene. Hvis du er noenlunde fornøyd med et system men alikevel ønsker å se hvilken effekt ulike endringer kan ha på systemet, så velger du "Vindu" og "Nytt dokument". Da vil det bli åpnet et nytt systemvindu som er en nøyaktig kopi av det andre vinduet.

Systemvindu

I system-vinduet setter du opp stammen og de ulike filtrene i ditt system. Filtrene består av forbudte sekvenser, påbudte sekvenser utgangstips og poengtabeller. Du kan sette opp 100 av hver av disse ulike filtrene.
Forbudte og påbudte sekvenser kan brukes til å lage filtre slik som maks og min antall hjemmeseiere på rad osv.
En unik mulighet med programmet er at du kan gruppere ulike filtere i filtergrupper og så sette opp maks og min verdier på hvor mange av filtrene i denne gruppen som skal gå inn. Tenk deg at du legger utgangstipsene til flere aviser i en gruppe og så sier at mellom 3 og 4 av 5 aviser skal klare å få 7-10 rette på utgangsrekkene. Grupper kan igjen være medlem av andre grupper. Mulighetene er mange.
Alle filtrene kan individuelt aktiveres og deaktiveres for å se hvilken effekt filteret har på rekkeantallet. Rekkeantallet vil hele tiden oppdatere seg mens du jobber med systemet.

Rekkevindu

SystemTipping lagrer rekkene i internminnet i fem rekkebuffere. Dette gir muligheten til å manipulere rekkene på flere ulike måter. Rekker kan adderes til samlebuffer. På den måten kan du bygge opp et større system basert på mindre systemer. Eller Samlebuffer kan brukes til å holde på de rekkene du er mest fornøyd med og så bruke systembuffer til å eksperimentere med.
Systemrekkebuffer kan også lagre systemrekker og ikke bare enkeltrekker. Konverter enkeltrekkene til så mange systemrekker som mulig.

Innlagt system

Når du har konstruert et system som du er fornøyd med og øsker å bruke igjen, så kan du lagre det som et innlagt system. Du kan også legge inn et slikt system fra bøker og lignende. Bruk av innlagte systemer er veldig enkelt. Kampene og markeringene kan raskt og enkelt tilpasses ved hjelp av dra og slipp metoden.

Garantitabellen for systemet.

I konstruksjon vinduet definerer du hvordan systemet er bygget opp. Dette trenger du bare å gjøre en gang.

Regn ut

Velg hvor rekkene skal hentes fra og hvor rekkene skal lagres. Rekkene filtreres gjennom valgt systemvindu. Velg også om du vil redusere premiegarantien med det samme ved å bruke enkel redusering.

Beregn garantitabell

Du kan beregne garantitabell for alle typer systemer.

  • U-tips systemer med eller uten effektkamper.
  • Tegnfordelingssystemer.
  • Eller enkel garantitabell.

For å ta et lite eksempel har vi satt opp følgende system. Systemet er på 7944 rekker.

Velger vi å redusre systemet til å garantare 10 rette med metoden Avansert 3 ender vi opp med 268 rekker.

Garantitabellen viser hvor mange rette vi vil få etter hvor mange rette u-tips du har fått. Tabellen kan skrives ut eller lagres på fil.

Trekk tilfeldige rekker

Velg hvordan du vill at programmet skal trekke tilfeldige rekker. Helt tilfeldig, rekker i et valgt systemvindu eller rekker i et valgt rekkebuffer.

For å få bedre kontroll på hvilke rekker som skal bli trukket så kan du sette opp en prosenttabell der du angir vekttall på sannsynlig kamputfall.

Reduser rekker

Du kan redusere et system til bare å garantere f.eks. 10 rette hvis systemet er riktig tippet. Du trenger da som oftest bare å levere inn kun en brøkdel av rekkeantallet, men på bekostning at du ikke lenger er 100% garantert en tolver.
SystemTipping har ett av markedets kraftigeste reduseringsalgoritmer. Få programmer klarer å redusere like bra som SystemTipping. Sammenlign gjerne selv. Du har flere reduseringsmetoder å velge mellom. Avansert 3 er den beste metoden, men den tar lengst tid. Til gjengjeld er det her snakk om sterk redusering.

Øk minstegaranti

Du kan øke gevinsten ved å øke minstegarantien. Et system vil f.eks. kun garantere 1 tier hvis systemet er rett tippet. Du kan så øke systemgarantien til bli minimum 3 tiere. Dette går selvfølgelig på bekostning av antall rekker du må levere inn.

Hvis vi tar for oss et enkelt system på 5702 rekker.

Reduserer vi rekkene til bare å garantere 10 rette med "Avansert 2 ender vi opp med 157 rekker.

Vi klikker så på "Øk minstegaranti". Og velger at vi ønsker å øke garantien til 3 tiere. Husk på å velge "System: 1" som kilde for rekkene.

Garantitabellen viser nå at vi minimum er garantert 3 tiere hvis vi får 5 rette u-tips.

Utskrifter

Systemtipping har gode muligheter for utskrifter på din skriver.

Eksempelet viser forhandsvisning til utskriften av et system.

Eksempelet viser forhåndsvisning til uskriften av enkeltrekkebuffer.

Eksempelet viser forhandsvisning til utskriften av et system.

Eksempelet under viser forhåndsvisning til uskriften av en garantitabell.